Điều khoản và Điều kiện của Cổng game bài Vip79 casino

Điều khoản và Điều kiện này quy định các quy tắc và điều khoản sử dụng dịch vụ của cổng game bài Vip79 casino (sau đây gọi là “Cổng game”).

Áp dụng

Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả người chơi sử dụng dịch vụ của Cổng game Vip79.

Quyền và nghĩa vụ của người chơi trong điều khoản và điều kiện

 • Quyền:
  • Tham gia chơi các trò chơi được cung cấp trên Cổng game.
  • Nạp tiền và rút tiền theo quy định của Cổng game.
  • Nhận hỗ trợ khách hàng từ Cổng game.
  • Phản hồi về chất lượng dịch vụ của Cổng game.
 • Nghĩa vụ:
  • Tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của Cổng game.
  • Chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trên Cổng game.
  • Không sử dụng Cổng game cho mục đích bất hợp pháp.
  • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản.

Quyền và nghĩa vụ của Cổng game Vip79 

 • Quyền:
  • Thay đổi Điều khoản và Điều kiện của Cổng game Vip79.
  • Tạm dừng hoặc đóng cửa Cổng game.
  • Hủy bỏ tài khoản của người chơi vi phạm Điều khoản và Điều kiện.
  • Giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Cổng game.
 • Nghĩa vụ:
  • Cung cấp dịch vụ chất lượng cho người chơi.
  • Bảo mật thông tin cá nhân của người chơi.
  • Giải đáp thắc mắc và khiếu nại của người chơi.

Khi sử dụng website Vip79win.com người chơi cần nắm rõ một số quy định dưới đây